Deniz Sağdıç'la Sanat...

 

Sanatın insana özgü ama yine insanı anlatan özelliklerinin ayrıştırılamaz, tek ve bir olduğunu görünür kılmaya çalışıyorum. Bu zeminde hayat bulan, bahsettiğim engelleri kıran çalışmalarım bu kez kendi içeriklerinde yine insana dokunmaya çalışır. Her bir çalışma tek tek ya da bütünlüklü olarak bir meseleye temas etmeyi amaçlar. Bu temas bazen sosyopolitik gündeme yönelik olabilir, bazense düşünce dünyasının yüzlerce yıldır tartıştığı bir meseleye yönelik.